HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar.

En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, İnsanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak.

Verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Kayıkcı Group’un kuşaklar boyu devamlılığın sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek

Tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.
Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak,
Yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.
Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek en temel Hedefimizdir.
E ticaret sitesi ve Web tasarım